e-mail: info@anima-sana.cz
tel.: +420 602 253 843
Ing. Jitka Burianová
Budovcova 2530 - 2. patro
397 01 Písek
Burianová Jitka, Ing.- ANIMA-SANA-LÉČENÍ DUŠE A TĚLA - netkatalog.czRelaxační centra, relaxace - netkatalog.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Anima-sana, je léčení duše a těla, Ing. Jitka Burianová (dále jen „správce“, „já“).

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Osobní údaje zpracovávám jako správci.

Správce nemá osobu tzv. pověřence.
Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.
Správce můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: info@anima-sana.cz
Správce provozuje následující web, kde může ke zpracování osobních údajů docházet: www.anima-sana.cz
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu: kancelar@ochutnejorech.cz
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní formulář

Co zpracováváme a proč:

V případě vaší poptávky zboží nebo dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře budu zpracovávat vaše následující osobní údaje:

 • jméno;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo
 • obsah dotazu
 • pro vytvoření nabídky zboží, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz.

Po jak dlouhou dobu:

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu odbavování dotazu, nejdéle však 3 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Co nám to umožňuje:

Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – jedná se totiž o zpracování na základě smluvního vztahu nebo jednání o něm.

Zasílání novinek

Jak bylo uvedeno i v obchodních podmínkách, na e-mailovou adresu vám můžeme zasílat novinky týkající se naší činnosti, tento postup mám umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete.

Tato obchodní sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu na adresu: info@anima-sana.cz nebo proklikem na odkaz v daném obchodním sdělení odhlásit.

fb.png, 4,2kB