e-mail: info@anima-sana.cz
tel.: +420 602 253 843
Ing. Jitka Burianová
Drlíčov 145/17
397 01 Písek
Burianová Jitka, Ing.- ANIMA-SANA-LÉČENÍ DUŠE A TĚLA - netkatalog.czRelaxační centra, relaxace - netkatalog.cz

SRT (Spiritual Response Therapy)

Co je SRT?

SRT (Spiritual Response Therapy) je duchovní a spirituální metoda, která užívá univerzální energie k léčení traumat minulých životů a podvědomých bloků. Zakladatelem SRT je Robert E. Detzler, kazatel a učitel. Detzler se v roce 1985 setkal s psychologicko-terapeutickou metodou, která prostřednictvím kyvadla prozkoumávala podvědomé oblasti klienta. Tuto metodu dále rozvinul a jako SRT propagoval po celém světě. Vydal několik knih a má tisíce pokračovatelů.

Co je základem terapeutické metody s SRT?

Základem práce s SRT je napojení se na Vyšší Já, které představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí. S jejich pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Duše si pamatuje všechny informace o tom, co zažila. Prostřednictvím Vyššího Já je při SRT možné zjistit, které škodlivé energie a programy si duše s sebou nese a následně je přeprogramovat na pozitivní energii.

Kde SRT také pomáhá:

 • SRT - pomoc při uvolňování zablokované energie z traumatických zážitků
 • SRT - pomoc při stresu
 • SRT - pomoc při vztahových problémech – doma, v práci, s dětmi
 • SRT - pomoc při stavech úzkostí a depresích
 • SRT - pomoc při fobiích
 • SRT - pomoc při problémech s učením, soustředěním
 • SRT - pomoc při strachu z veřejného vystupování
 • SRT - pomoc při alergiích a astmatu, některých kožních problémech
 • SRT - pomoc při chronických bolestech neznámé příčiny
 • SRT - pomoc při nočním pomočování
 • SRT - pomoc při nedostatku energie, únavě, pocitech opuštěnosti
 • SRT - pomoc při odvedení přivtělených duší a dalších negativních entit
 • SRT - pomoc při odstranění prokletí
 • SRT - pomoc při harmonizaci a odblokování čaker
 • SRT - pomoc při testování, jaké živiny, vitamíny a minerály tělo potřebuje
 • SRT - pomoc při odhalení a vyčištění zón s negativní energií
 • SRT - pomoc při zlepšení stavu mnohých nemocí

Jak funguje terapeutická metoda SRT?

Duše při tomto procesu získá nové zkušenosti a umožní se její rychlejší rozvoj. Odstraní se blokující energie, které nám komplikují život. Většinou o nich na vědomé úrovni ani nevíme. Tyto negativní energie mohou pocházet z tohoto, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů. Z hlediska duše je čas vnímán jinak. Při čistění negativních energií a programů pomocí SRT se uleví jak duši, tak i fyzickému tělu, které pak může rychleji a efektivně regenerovat a úspěšněji čelit nemocem.

Jak probíhá práce s klientem při terapeutické metodě SRT?

SRT spočívá v používaní kyvadla, které zprostředkovává odpovědi Vyššího já na kladené otázky, a soustavy 40 tabulek, kde je zařazená většina problémů, na které duše při své cestě může narazit.

SRT je terapeutická metoda pro klienta nenáročná a pohodlná. Vyžaduje se od něho jen vědomá snaha řešit vlastní problémy. Při čištění negativních energií klienti mohou vnímat různé pocity, například teplo, mrazení apod. Tyto projevy však trvají velmi krátce a jsou pouze důsledkem zablokovaných emocí a energií, které klient v sobě držel a při čistění se uvolnily.

V průběhu čištění SRT si klient často uvědomí, proč mnohé z jeho problémů vznikly. Získá tím i nový pohled na sebe sama a novou motivaci.

Jaká je účinnost terapeutické metody SRT?

Jedna konzultace metodou SRT trvá 1 až 2 hodiny. Počet konzultací potřebných k úplnému vyčištění záleží na závažnosti a množství negativních programů a energií. Ve většině případů postačí jedno až dvě SRT sezení. Práce skrze Vyšší Já je rychlá a mnozí klienti pociťují ihned značnou úlevu. Ale váš život se bude měnit i v průběhu dalších dní a týdnů.

Každý člověk je jedinečná bytost se svobodnou vůlí. Zda si vybereme život ve stresu, nespokojenosti a nemoci, nebo zda se rozhodneme potížím čelit a pracovat na svém rozvoji, je na každém z nás. Máme možnost volby.

Pokud přijmeme zodpovědnost za vlastní život, potom může být metoda SRT pomocníkem. Odměnou za tuto snahu nám pak bude pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.

Čím terapeutická metoda SRT není?

Náhradou lékařských metod a postupů.

Pokud mě z nějakého důvodu nemůžete navštívit osobně, je možno se domluvit na dálkové terapii.

fb.png, 4,2kB